Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen via de webshop “Oetelhuukske.nl” (hierna te noemen “de webshop”). b. Door het plaatsen van een bestelling en het gebruik van de webshop, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met deze Algemene Voorwaarden.

  2. Bestellingen en Overeenkomsten a. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en acceptatie door “Oetelhuukske.nl”. “Oetelhuukske.nl” behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren. b. De prijzen in de webshop zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. c. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de gebruiker een orderbevestiging per e-mail. Deze orderbevestiging vormt geen bindende overeenkomst, maar bevestigt enkel de ontvangst van de bestelling.

  3. Betaling a. Betalingen dienen te worden voldaan via de betaalmethoden die worden aangeboden op de webshop. b. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte betaalgegevens. c. “Oetelhuukske.nl” behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren bij niet-betaling of bij vermoeden van frauduleuze activiteiten.

  4. Levering a. “Oetelhuukske.nl” streeft ernaar om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren binnen de aangegeven levertijden. Deze levertijden zijn echter indicatief en “Oetelhuukske.nl” is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering. b. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de gebruiker op het moment van levering.

  5. Retourneren en Klachten a. De gebruiker heeft het recht om de bestelde producten binnen veertien (14) dagen na ontvangst te retourneren, mits de producten ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking worden teruggestuurd. b. Voor klachten of problemen met betrekking tot bestellingen kan de gebruiker contact opnemen met “Oetelhuukske.nl” via de contactgegevens vermeld op de webshop. “Oetelhuukske.nl” zal zich inspannen om de klacht zo spoedig mogelijk naar tevredenheid af te handelen.

  6. Intellectuele Eigendom a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webshop en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, en software, blijven eigendom van “Oetelhuukske.nl” of de respectieve rechthebbenden. b. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Oetelhuukske.nl” gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten.

  7. Privacy a. “Oetelhuukske.nl” verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van gebruikers in overeenstemming met het privacybeleid dat te vinden is op de webshop.

  8. Aansprakelijkheid a. “Oetelhuukske.nl” is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van de webshop of de aangeboden producten. b. De totale aansprakelijkheid van “Oetelhuukske.nl” is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de gebruiker is betaald voor de betreffende bestelling.

  9. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting a. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. b. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar “Oetelhuukske.nl” is gevestigd.

Door het gebruik van de webshop “Oetelhuukske.nl” verklaart de gebruiker deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.